การเดินทางของความฝัน

คุณยังจำช่วงที่ก้าวเท้าออกจากรั้วโรงเรียนมัธยมไปเผชิญโลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมที่เรียกว่า ‘มหาวิทยาลัย’ ได้หรือไม่? นี่คือเรื่องราวการเดินทางของเด็กคนหนึ่งผู้ฝันจะเป็นนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล