‘พี่มีน’ สาวเอกไทยหัวใจจิตวิทยา

“คณะเราเนี่ยเน้นที่จะเข้าใจคนใช่ไหม วิชาเรียนของเราจะทำให้เราได้วิเคราะห์คน วิเคราะห์วรรณกรรม วิเคราะห์ภาษา จิตวิทยาก็เหมือนกัน”-ธัญจิรา จำนงค์ฤทธิ์ (พี่มีน LA 12)

“เบียร์” ภาวะผู้นำกับนิยามของความสำเร็จ

“ถ้าคุณเป็นผู้นำ คุณต้องมั่นใจในตัวผู้ตามของคุณ แบ่งงานให้พวกเขาอย่างเหมาะสม และถ้าหากคุณเป็นผู้ตาม สิ่งที่คุณควรทำก็คือไว้ใจผู้นำของคุณ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ” – อิสรา วิรอด (เบียร์ LA 16)

โม-กิ๊ฟ สองสาว LA กับจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในฐานะ MU-IR Ambassador 2020

MU-IR Ambassador คือฑูตของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนในการสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกว่าจะเป็น MU-IR Ambassador ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การเป็นฑูตมหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวอย่างไร มีวิธีการคัดเลือกอย่างไรบ้าง โม-กิ๊ฟ สองสาวตัวแทนนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ที่ได้ตำแหน่งในปีนี้จะมาเล่าให้พวกเราฟัง