มุมมองการเดินทางที่แตกต่างของนักแต่งเพลง

‘การเดินทาง’ ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปสู่จุดหมายอีกที่หนึ่ง แต่การเดินทางมีความหมายมากกว่านั้น

Slay your own dragon, princess.

Girls to the rescue ชุดรวมเรื่องสั้นของเด็กหญิงหัวขบถ ที่ไม่ต้องการเจ้าชายมาช่วยปราบมังกร