“เบียร์” ภาวะผู้นำกับนิยามของความสำเร็จ

ยศภัทร กาฬษร เขียน

เมธาวี จรรยานนท์วิทย์ พิสูจน์อักษร

มนัชยา กระโห้ทอง บรรณาธิการ

สุชานันท์ กกกระโทก ภาพประกอบ

“ถ้าคุณเป็นผู้นำ คุณต้องมั่นใจในตัวผู้ตามของคุณ แบ่งงานให้พวกเขาอย่างเหมาะสม และถ้าหากคุณเป็นผู้ตาม สิ่งที่คุณควรทำก็คือไว้ใจผู้นำของคุณ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ”

อิสรา วิรอด (เบียร์ LA 16)

ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการนำพาผู้ติดตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน หากเราเริ่มที่จะเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ ภาวะผู้นำไม่ได้มีสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม แต่กลับถูกสอดแทรกให้มีความสำคัญในทุกรายวิชาที่เรียน หากผู้ใดมีความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ และคอยช่วยเหลือชี้แนะแนวทางจนทำให้งานประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชม บุคคลนั้นก็จะสร้างความน่าเชื่อถือแก่คนรอบข้าง และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ซึ่งบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือ “เบียร์” ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 แห่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง นักศึกษาหนุ่มผู้มีทั้งความรู้ ความสามารถ จนสามารถคว้าคะแนนเสียงความเชื่อมั่นจากเพื่อน ๆ นักศึกษา ซึ่งทำให้เขาได้ทำหน้าที่ประธานชั้นปีอย่างสมเกียรติ และนี่คือบทสัมภาษณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ จากเบียร์ถึงเรื่องภาวะผู้นำต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เราจึงใคร่ขอเชิญชวนนักอ่าน และนักแสวงหาวิธีการพัฒนาตนเอง เลื่อนนิ้วลงเพื่อเสาะหาขุมทรัพย์จากบทสัมภาษณ์ที่เราได้เลือกสรรมาอย่างดี เพื่อพัฒนาความรู้ของท่านอย่างไร้ข้อจำกัด

อิสรา วิรอด (เบียร์) ประธานชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ

สวัสดีครับ ผม นายอิสรา วิรอด หรือ เบียร์ ประธานชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประธานชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ

ก่อนอื่นเบียร์ช่วยนิยามความเหมือนและความเเตกต่างระหว่างผู้นำ (Leader) และภาวะผู้นำ (Leadership) ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของเบียร์ที่เคยผ่านมา

สำหรับผมนิยาม “ภาวะผู้นำ” ให้เป็นทักษะติดตัวของทุก ๆ คนที่ควรมีครับ จากประสบการณ์ที่เคยทำงานผมแยกแกนสำคัญของ “ภาวะผู้นำ” ได้คือทักษะการแก้ไขปัญหาทั้งระยะยาวและเฉพาะหน้า และความกล้าในการตัดสินใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหากผู้ใดมีทักษะด้านนี้ จะครอบคลุมไปถึงการมีทักษะในพิจารณาสถานการณ์ และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไปเป็นที่พึ่งพาให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันไปในทิศทางนี้ได้

แม้ในความเป็นจริงแล้วเราคงจะเป็นผู้นำกันทุกคนไม่ได้ แต่ทักษะตรงนี้สามารถช่วยการจัดการระบบทั้งบุคคลหรือการวางแผนงานทั้งเล็กและใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม ทักษะความเป็นผู้นำสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ครับ และต้องเข้าใจด้วยว่า “ภาวะผู้นำ” ไม่ใช่ทักษะในการเดินนำหน้าเพื่อน แต่เป็นการพาเพื่อนเดินไปข้างหน้าให้ได้พร้อมกับเราและทุก ๆ คนในทีม ส่วนคำว่า “ผู้นำ” สำหรับผม เขาคือคนที่มีภาวะผู้นำในระดับหนึ่งที่มากพอจะทำให้เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวไว้วางใจในทักษะด้านการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้น

แต่จากประสบการณ์ “ผู้นำ” ไม่ใช่คนที่มีความสามารถครบถ้วนทุกทางเสียทีเดียว แต่เป็นคนที่สามารถจัดการแบ่งคนตามหน้าที่ที่พวกเขาถนัด และให้ได้แสดงประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละบุคคล และหน้าที่ที่พวกเขาได้รับ โดย “ผู้นำ” เองก็ต้องมีทักษะในแต่ละด้านอยู่บ้าง เพื่อให้มีความเข้าใจในหน้าที่งานที่มอบหมายแก่สมาชิกและสามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาสามารถพาทีมไปข้างหน้าได้

เบียร์คิดว่าปัจจัยภายในและภายนอกใดบ้างที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ

จริง ๆ แล้วปัจจัยเพียงหนึ่งเดียวที่สำคัญในตัวของคนทุกคนที่มีนั้นคือความกล้า กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าว่ามันเป็นปัญหา คุณอาจจะไม่ได้ถูกยกย่องภายในวินาทีนั้น แต่ความกล้านี้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณ ทำให้คุณเองก็มี Leadership การรับรู้ของคนรอบตัวขึ้นอยู่กับโอกาสในแต่ละเหตุการณ์

ผมไม่อยากให้ผู้อ่านคิดว่าเป็น Leader มันยาก หรือง่ายแต่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจว่า Leader นั้นไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับคำว่า Leadership ในตัวคุณหรอกครับ ส่วนปัจจัยภายนอกก็คงเป็นความไว้วางใจจากคนรอบข้างนี่แหละ บางทีการที่เราถูกไว้ใจ มันก็สร้างคุณสมบัติความเป็นผู้นำให้คนธรรมดา ๆ ได้เหมือนกัน

ผมเองก่อนจะเข้าศึกษาที่นี่ก็เป็นแค่นักเรียนธรรมดา ไม่ได้มีทักษะด้านนี้มากไปกว่าคนทั่วไป แต่พอเริ่มมีคนไว้วางใจ ก็รู้สึกว่าเพื่อนเห็นอะไรในตัวเรา ทำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เห็นจากในตัวเองด้วยซ้ำ อันนี้เสริมเลยนะครับ เป็นจิตวิทยาเล็ก ๆ ถ้าผู้อ่านอยากให้เพื่อนสามารถทำงานออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ คุณแค่ทำให้เขารู้ว่าคุณไว้ใจเขา มอบหมายงานอย่างชัดเจนให้เขา ใช้ได้ทั้งกิจกรรมใหญ่ ๆ หรืองานกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ ก็ได้ครับ

เบียร์คิดว่าสิ่งใดบ้างที่ทำให้เพื่อน ๆ นักศึกษามีความมั่นใจในการเลือกให้เบียร์ดำรงตำแหน่งประธานชั้นปี

ข้อนี้ผมคงยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าจะดำรงตำแหน่งนี้ไม่ได้ แต่ถ้าลองสังเกตตัวผมเองตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรเสี่ยง ๆ นี่แหละ เสี่ยงกับตัวเอง แต่เพื่อนได้ผลประโยชน์ผมก็คิดว่าคุ้มนะ

อย่างช่วง โควิด-19 ระบาดแล้วทางคณะยังไม่ประกาศเรื่องงดการเรียนการสอนแบบปกติ ผมก็บอกให้เพื่อนหยุดเรียนกัน ผมรู้ว่าตอนนั้นผมก็แค่นักศึกษาคนหนึ่งนี่แหละ ผมไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งใครหรอก แต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นผมคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบกับการให้เพื่อนหยุดเรียนก็คงจะพอรับได้ มากกว่าให้เพื่อนที่บางคนกลับบ้านกันไปแล้วต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะซึ่งเสี่ยงมาก ๆ ที่จะติดไวรัส แต่ยังดีที่ทางคณะประกาศหยุดการเรียนการสอนก็เลยไม่มีปัญหาอะไรตามมา

นอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ผมสามารถเข้ากับเพื่อน ๆ ได้หลาย ๆ กลุ่ม คอยเป็นห่วงเพื่อนคนนู้นนี้ ทั้งที่บางที่ผมก็ไม่ควร (หัวเราะ) แต่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงแหละครับ ผมเองในอดีตก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมาใส่ใจแบบนี้สักเท่าไร พออยากมีเข้าก็เลยต้องทำให้คนอื่นก่อน เผื่อจะได้บ้าง ซึ่งได้คืนมาเยอะเลยครับ เพื่อน ๆ ไว้วางใจ และก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ดำรงตำแหน่งมาถึง 2 ปีการศึกษาแบบนี้

ในการทำงานในเเต่ละครั้งให้ประสบผลสำเร็จ เบียร์มีแนวคิดหรือวิธีคิดเเบบใดในเรื่องของภาวะผู้นำ

แนวคิดของผมคือ การทำงานเป็นทีม ผมจะให้ทุกคนในทีมมีความคืบหน้าไปให้ได้ราบรื่นที่สุด และก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทีมเนี่ย! เหมือนร่างกายมนุษย์ เราจะให้อวัยวะใด ๆ สึกหรอแล้วจะดำรงชีวิตต่อมันก็คงเป็นไปไม่ได้ และที่สำคัญคือในฐานะผู้นำ เราจะต้องวางแผนโดยไม่ใช่แค่คิดว่าจะทำอะไรแบบไหน ใครทำบ้าง แต่ต้องคิดด้วยว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้าง กระทบใครบ้าง การทำงานรูปแบบนี้ ผมจะไม่คำนึงให้มีคนทำงานสบายได้มากที่สุด แต่ผมจะพยายามให้ส่งผลเสียต่อทีมของผมน้อยที่สุด บางทีงานมันหนักมากจริง ๆ เราควรรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมก่อนครับ ช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้ก่อน ช่วยลดความเครียดในการทำงานได้มากเลยทีเดียว

“ความมั่นใจถือได้ว่าเป็นหัวใจของผู้นำ” อะไรคือสิ่งที่ทำให้แนวความคิดนี้เป็นจริงในความคิดของเบียร์

ก็การที่เรามาเป็นผู้นำ ล้วนมาจากความมั่นใจจากเพื่อน ๆ ที่มีต่อเราครับ หากเราไม่มั่นใจในตัวเอง ก็คงจะเป็นผู้นำให้ใครไม่ได้ ที่สำคัญนั้น เราจะมั่นใจมั่ว ๆ ไม่ได้ ต้องมั่นใจในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการคิดมามากพอสมควรและอย่าให้กระทบบุคคล หรืองานใด ๆ จนเสียหายหนัก จนรับผิดชอบไม่ไหวกันทั้งทีมงาน แบบนี้ผู้นำพาเสียเลยครับ

เบียร์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทำงานในอนาคตที่จะต้องมีภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม

ส่วนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ย คือเราต้องรู้ว่าเรามีบทบาทอย่างไร ถ้าคุณเป็นผู้นำ คุณต้องมั่นใจในตัวผู้ตามของคุณ แบ่งงานให้พวกเขาอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันคุณต้องเด็ดขาดพอที่จะทำให้เพื่อนร่วมทีมของคุณทำตามแผนอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเพื่อนกัน แล้วจะปล่อยให้งานเลยตามเลย อันนี้ก็ไม่ควร อย่าลืมว่าเสียส่วนเดียว มันพารวนกันไปทั้งระบบ ถ้าหากคุณเป็นผู้ตาม สิ่งที่คุณควรทำก็คือไว้ใจผู้นำของคุณ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ หรือถ้าหากคุณไม่สามารถทำได้จริง ๆ ควรรีบบอกผู้นำของคุณให้เขามอบหมายงานใหม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทีมที่สุด หากมีปัญหาคุณต้องแจ้งผู้นำทันที ถึงเขาอาจจะช่วยอะไรทันทีไม่ได้ แต่การให้ทีมรับรู้ถึงปัญหา มันจะทำให้แหล่งกำเนิดความคิดในการแก้ไขปัญหามีมากขึ้น

เมื่อในห้องเรียนไม่มีการสอนเรื่องภาวะผู้นำอย่างจริงจัง หากเบียร์เป็นอาจารย์ เบียร์มีวิธีการใดที่จะเพิ่มภาวะผู้นำในตัวผู้เรียน

จริง ๆ ในทักษะความเป็นผู้นำมีความละเอียดพอสมควร อาจมีหลายทักษะที่แตกแขนงออกไป โดยที่สำคัญที่สุด คือการแก้ไขปัญหา ซึ่งผมคิดว่าชีวิตประจำวันทุกคนก็คงเจอปัญหากันเป็นปกติอยู่แล้ว ที่สำคัญคืออยากให้คุณสู้กับทุกปัญหา หากคุณลังเลว่าจะทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าเล็ก หรือใหญ่ อยากให้เลือกทางที่หันหน้าเข้าหาปัญหา ทำอย่างนี้เป็นนิสัยคุณจะได้หลายทักษะมาก เช่น การแก้ไขปัญหา ความกล้าตัดสินใจ และความเด็ดขาด ซึ่งจะลดเวลาในส่วนของการตัดสินใจได้มาก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนในรูปแบบปกติ ในฐานะที่เบียร์เป็นประธานชั้นปี เบียร์มีคำแนะนำใดบ้างสำหรับเพื่อน ๆ ต่อสถานการณ์ในครั้งนี้

จริง ๆ ผมว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างจริงจังกับมันพอสมควร ผมเข้าใจว่าการเรียนการสอนโดนผลกระทบร้ายแรงแน่นอน จึงอยากฝากเพื่อน ๆ ให้คอยพยุงเพื่อนในกลุ่มของคุณ ให้สามารถเรียนไปด้วยกันได้ หรือมีปัญหาอะไรรีบติดต่อเพื่อนสนิท ถึงจะแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวนั้น แต่ให้เพื่อนรับรู้ถึงสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าเถอะครับ เวลาเครียด ๆ แล้วโดนถามว่า “ไหวมั้ย?” ใคร ๆ ก็คงกลั้นเอาไว้ไม่อยู่หรอกครับ ให้เพื่อนคุณได้รับรู้ เราจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้ หรือถ้าคิดอะไรไม่ออก บอกผมก็ได้ครับ ผมกลัวที่สุดคือคุณกำลังลำบากโดยที่ผมไม่รู้เรื่อง และช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย

สุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับน้อง ๆ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ที่พลาดประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ งานรับน้องที่มีการเปลี่ยนแปลง พิธีไหว้ครูคณะและมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่น ๆ

สำหรับน้อง ๆ พี่ก็รู้สึกเศร้ามากเช่นกันครับ ที่กิจกรรมที่วางแผนไว้แทบไม่ได้ให้น้องได้เข้าร่วมเลย แต่ยังไงพี่ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าหรอกนะครับ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อน้อง ๆ แต่พี่ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะ แล้วก็น้อง ๆ ไม่ต้องกลัวนะครับ พี่ ๆ ทุกคนรู้ว่ามันเป็นอะไรที่แย่มากที่เปิดภาคเรียนแรกแบบออนไลน์ แต่ไม่ต้องกลัวครับ ประธานคนนี้กำชับให้แล้ว พี่ ๆ ดูแลน้อง ๆ แบบสุดลึกของหัวใจพี่แน่นอน รักษาสุขภาพ และความสะอาด ดูแลตัวเองกันให้ดี แล้วเจอกันวันที่มหาวิทยาลัยเปิดครับ

ขอบคุณภาพประกอบ

นาย อิสรา วิรอด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s